Skip to main content

Service og vedlikehold

av hjertestartere

Service - Hjertestartere

Altfor mange hjertestartere har gjennom mange år blitt montert uten tilfredsstillende ettersyn eller en serviceavtale. En hjertestarter er en avansert livredningsmaskin som trenger jevnlig tilsyn og service. En defekt hjertestarter gir falsk trygghet, hvor manglende tilsyn i verste fall kan være medvirkende årsak til dødsfall.

Vi tilbyr service- og vedlikeholdsavtale på de fleste typer hjertestartere, og sørger for at disse er operative til enhver tid.

Dersom dere også trenger hjertestarterkurs og/eller førstehjelpskurs, så kan dette inkluderes i serviceavtalen om ønskelig.

Ta kontakt – Motta et godt tilbud