Skip to main content

Produkter og tjenester

Alt du trenger i en pakke – Hjertestarter, førstehjelpsutstyr og kurs

Hjertestarterpakker

Vi leverer hjertestartere og beredskapsutstyr tilpasset alle typer virksomheter og bransjer.

Førstehjelpskoffert og utstyr

Godkjent beredskapskoffert med ustyr tilpasset den enkelte bransje.

Treningsdukke for HLR/DHLR

Designet slik at flere elever kan motta høykvalitets HLR- opplæring i behandling av voksne.

Gratis sjekk av førstehjelpsutstyr

Vi kontrollerer at utstyret du har ikke har gått ut på dato, og at materiellet dere har tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav ..