Skip to main content

Hjertestarterpakker

BESTILL HJERTESTARTER

Vi leverer hjertestartere, samt service og driftsansvar.

Vi leverer hjertestartere og beredskapsutstyr tilpasset alle typer virksomheter og bransjer.

Hjertestartere redder liv, men..
det forutsetter at hjertestarteren fungerer den dagen uhellet er ute. Mange hjerte-startere står uvirksomme rundt om i Norge. Manglende ettersyn utgjør en alvorlig trussel, og kan i verste fall medvirke til dødsfall.

Bedrifter forteller oss..
at de ikke har tilstrekkelig kunnskaper til å utføre nødvendig service og utskiftninger på hjertestarteren. Andre har ikke gode nok rutiner for slik oppfølging og vedlikehold. Mange er også usikre på hvilket ansvar man har som eier av slikt medisinsk utstyr.

Spartacus Helse tilbyr..
en rimelig og tilpasset service- og driftsavtale på hjertestartere og førstehjelpsutstyr. Vi tar ansvar for at utstyret er i beredskap til enhver tid; kontrollerer at nødvendige krav tilfredsstilles og at oppdateringer, vedlikehold og utskiftninger foretas i henhold til utløpsdato/garanti/evt. bruk.

HLR/hjertestarterkurs anbefales alltid og inkluderes normalt for alle ansatte. Våre dyktige instruktører er også sertifiserte innen de fleste førstehjelpemner. Ønskes det førstehjelpskurs, så inkluderer vi også dette.

Vi tilbyr rimelige service- og driftsavtale på de fleste typer hjertestartere dersom man allerede har en hjertestarter. Lurer du på om vi kan ta service på deres?

Hjertestarter kontor

Vi leverer hjertestartere og beredskapsutstyr tilpasset alle typer virksomheter og bransjer.

Hjertestarter industri

Philips FRx er en halvautomatisk hjertestarter som passer perfekt for industri, sjøfart, offshore, svømmehaller og andre tøffe miljøer.

Hjertestarter profesjonell

Phillips HeartStart FR3 er den minste og letteste profesjonelle AED som passer til legekontorer, sykehus, ambulanser, o.l.

Akuttsekk

En mobil akuttenhet for rask respons i en akutt situasjon.

Hvorfor bør bedriften ha en hjertestarter?

Hjertestans rammer både unge og gamle og man vet aldri når tilfellet inntreffer. 2 av 3 dødsfall på arbeidsplassen skyldes hjertestans. Ved en hjertestans har man bevissthet i ca. 10 sekunder og sjansen for å overleve reduseres med ca. 10 % for hvert minutt som går. Uten behandling er risikoen for permanent hjerneskade stor allerede etter 4-5 minutter, og for dødsfall etter ca. 10 minutter. Riktig gjennomføring av hjerte- og lungeredning (HLR) forlenger denne tiden noe, mens en tilgjengelig hjertestarter er helt nødvendig for å redde livet.