Skip to main content

Hjertestarter HS1

Verdens mest solgte halvautomatiske hjertestarter som passer til bedrifter og privatpersoner. Beregnet for innendørs bruk, enkelt brukergrensesnitt, talemelding for hjerte-lungeredning (HLR), automatisk selvtest og den gir beskjed når batteri og elektroder må skiftes. 8 års garanti.

​Passer til kontorrelaterte virksomheter, institusjoner, skoler, barnehager o.l.

Hjertestarter FRx

En robust halvautomatisk defibrilator som tåler fuktig miljø. Enkelt brukergrensesnitt, tale for hjerte-lungeredning, selvtestende og gir beskjed når elektroder og batteri må skiftes ut. 8 års garanti.

​Passer til industrirelaterte virksomheter, offshore, svømmehaller o.l.

Hjertestarter FR3

HeartStart FR3 er Philips hittil mest profesjonelle halvautomatiske defibrillator (AED), den gjør livredningen raskere, enklere og bedre for profesjonelt personell. Den har en klar LCD fargeskjerm, er selvtestende, kan velges som tospråklig og har et enkelt brukergrensesnitt. Kan bestilles med eller uten EKG og gir beskjed når elektroder og batteri må skiftes. 5 års garanti.

​Passer til helserelaterte virksomheter, private sykehus, legekontorer o.l.