Skip to main content

Hjertestartere og førstehjelp

Hvert år får mellom 3.000 - 5.000 personer i Norge hjertestans. 2 av 3 dødsfall på jobb skyldes hjertestans. Bare 7-10 prosent overlever en hjertestans. Opptil 70 prosent kunne ha vært reddet med rask og riktig hjelp, og en tilgjengelig hjertestarter.

1

Hvem er vi?

Spartacus Helse er en del av Spartacus-Gruppen, som i mer enn 10 år har bistått næringslivet med bl.a. innkjøpsrelatert virksomhet. Spartacus Helse tilbyr bedrifter førstehjelpskurs, helserelaterte- og livreddende produkter, da vi også mener at de ansattes trygghet og trivsel kommer i første rekke.
2

Hva er hjertestans?

Hjertestans betyr at hjertet plutselig slutter å pumpe blod. Noen har en hjerterytme hvor hjertet bare vibrerer, disse kan vanligvis startes igjen med en hjertestarter. Noen har et hjerte som står helt stille. Begge disse trenger hjerte- lungeredning. En hjertestarter kan avgjøre om hjertet trenger strømstøt eller ikke.
3

3 punkter om hjertestans

 • 10 sekunder fra hjertestans til bevisstløshet
 • 10 minutter fra hjertestans til dødsfall
 • 10 tilfeller i Norge hver dag utenfor sykehus
4

Hva er en hjertestarter?

En hjertestarter er i praksis en «universal livredningsmaskin», som uavhengig av ulykkesårsak hjelper deg ved et hjertestanstilfelle. Hjertestarteren avgjør om en person med hjertestans trenger strømstøt eller ikke, basert på pasientens hjerterytme avlest gjennom to elektroder (EKG). En hjertestarter skal derfor brukes på alle personer som er bevisstløse og som ikke puster normalt.
5

Er det farlig å bruke en hjertestarter?

Hjertestartere er trygge å bruke. Den anbefaler (og tillater) bare å gi strømstøt når hjertet er i elektrisk kaos (for eksempel ventrikkelflimmer), og vil da be deg trykke på knappen for strømstøt. Man kan derfor ikke gi strømstøt ved en feiltakelse. Sjekk at du selv eller andre ikke berører pasienten eller driver HLR akkurat når du trykker på støt-knappen (kilde: nrr.org)
6

Hvorfor ha en hjerte-starter?

Hjertestans rammer unge som gamle og man vet aldri når tilfellet inntreffer. Ved en hjertestans har man bevissthet i ca. 10 sekunder og sjansen for å overleve reduseres med ca. 10 % for hvert minutt. Risiko for permanent hjerneskade er stor etter 4-5 minutter og for dødsfall ca. etter 10 minutter. Det sier seg da selv at det er viktig at man handler raskt, har kompetanse til å gjennomføre riktig hjerte-/lungeredning og at man har en hjertestarter tilgjengelig.
7

Men vil ikke ambulanse-personell redde meg?

Den norske ambulansetjenesten gjør en fantastisk jobb og redder mange liv. De har derimot begrensninger både i forhold til kapasitet, tilgjengelighet og geografiske avstander.

Statistikk fra helsedirektoratet viser at fra man ringer 113 til ambulanse- personell aktiveres tar det 3,1 minutter. I tillegg bruker ambulansen i gjennomsnitt 11-12 minutter til den er fremme ved ulykkesstedet.

(Eksempelet gjelder for Oslo/Akershus, ett område med størst ambulansetetthet i Norge, Helsedirektoratet, 05/2013).

Når mulighetene for å overleve reduseres med 10% for hvert minutt som går, og at risikoen for permanent hjerneskade er stor etter 4-5 minutter, forstår man at hvert minutt er avgjørende.

8

Hva kan være årsaken til hjertestans?

 • Det kan være mange grunner til en hjertestans, og den underliggende årsaken trenger ikke å bare være hjertesykdom. Det også være:Drukning
 • Kvelning
 • Forgiftning
 • Elektrisk ulykke
 • Kulde/nedkjøling
 • Forstyrrelser i blodets saltinnhold
 • Infeksjoner
 • Forstyrrelser i hjertets elektriske system
 • Blodpropp
 • M.m.
9

Hva er et hjerteinfarkt?

Hvert år får nesten 15.000 personer i Norge hjerteinfarkt.

Hjertet er den viktigste muskelen i kroppen. Hjertet pumper blod med oksygen og næringsstoffer rundt om i kroppen.

Muskelvev trenger blod
Hjertets muskelvev trenger god blodtilførsel for å kunne pumpe. Tre hovedårer forsyner hjertemuskelen med blod. De ligger utenpå hjertet, og omkranser det. Derfor kalles de kransarterier (koronararterier). Kransarteriene forgrener seg til et stort antall mindre årer.

For lite oksygen til hjertet
Ved et hjerteinfarkt tetter en blodpropp én av kransarteriene. Når en blodpropp har tettet en av blodårene til hjertet, får en del av hjertet for liten tilførsel av oksygen. Hvis blodtilførselen er avskåret for lenge, vil den delen av hjertet som ikke får blod, dø. Det er det døde vevet som utgjør selve infarktet.

Et hjerteinfarkt er i mange tilfeller forstadiet til et hjertestans.

10

Hvordan kan du hjelpe ved hjerteinfarkt?

Et anfall med trykkende eller sviende smerter i brystet kan være hjertekrampe (angina) eller et hjerteinfarkt. Smerten skyldes at en del av hjertemuskelen er i underskudd av oksygen på grunn av utilstrekkelig blodforsyning. I denne fasen er rask og effektiv behandling viktig for å forhindre eller redusere varig skade på hjertemuskelen.

Hvis du har et akutt anfall med brystsmerter (hjerteattakk), må du straks søke hjelp. Ring legevakt, 113, eller legekontoret ditt, og de vil sende en ambulanse dersom de tolker tilstanden som mulig hjerteinfarkt. Ikke kjør selv, eventuelt få noen andre til å kjøre, og anstreng deg minst mulig mens du venter på hjelp.

Hvis du har salisylat tilgjengelig (eks. Dispril, Aspirin, Globoid, Albyl-E) bør du ta en slik tablett (160-300 mg). Salisylatet vil begrense blodproppdannelse og på den måten kunne bidra til å opprettholde blodstrømmen i kransåren som holder på å gå tett. Ved å tygge salisylatet kommer stoffet raskere over i systemet enn om du svelger tabletten hel. Hvis du har angina og har nitroglycerin tilgjengelig, bør du også legge en nitroglycerintablett under tungen.